طباعة

Salgsmodning af små og mellemstore virksomheder.

Salgsmodning af virksomhederHvorfor er der så mange ejerledere, der ikke tænker på, at en salgsmodning af virksomheden typisk giver en større værdi i virksomheden samt gør den lettere at sælge?

Svaret er nok ikke entydigt, men i de fleste tilfælde skyldes det, at ejerlederen ikke ved hvordan det skal gøres, og forventer, at det er en tidskrævende proces, der koster mange penge, og som derfor koster mere, end de fordele det giver.

Salgsmodningsprocessen vil ikke være ens for alle virksomheder, men i de fleste tilfælde indgår der en række punkter, der skal behandles, og nedenfor har jeg kort anført nogle af de vigtigste punkter, som det er nødvendigt at tage stilling til og få afklaret:

  • Få styr på tankerne
  • Afklaring for ejeren – hvad skal du så lave?
  • Skriftlig dokumentation af alle aftaler, processer og metoder
  • Samling af dokumentation
  • Udviklingsmuligheder for medarbejderne
  • Udviklingsmuligheder for virksomheden
  • Lav en handlingsplan
  • Optimering af virksomheden
  • Jurister, advokater, banker etc.

Der er skrevet mange artikler etc. vedrørende salgsmodning af virksomheder, men det vigtigste er, at få indsigt i den enkelte virksomhed og herved forstå, hvad der helt konkret er nødvendigt at gøre i netop denne virksomhed. Dette kan kun lade sig gøre, hvis man samarbejder med personer, der selv har været involveret i tilsvarende virksomheders problemstillinger.

En række selvstændige rådgivningsvirksomheder bl.a. 2R-Consult ApS har i mange år været involveret i små og mellemstore virksomheder, og med en bred erfaring fra tidligere kan der hurtigt laves et overblik over mulige tiltag.

Som der er beskrevet ovenfor, skal der altid involveres jurister, advokater og banker i generationsskifter, men selve salgsmodningsprocessen ligger forud for deres involvering og skal igangsættes flere år før det forventede generationsskifte skal finde sted. Og så koster det ikke nødvendigvis mange penge. Rent faktisk tjener de fleste på det, idet prisen for virksomheden overstiger omksotningen vd at lægge en plan for sit generationsskifte.

Kontakt 2R-Consult ApS hvis du påtænker et generationsskifte og vil vide mere om salgsmodnet af din virksomhed.

Læs mere på www.2r-consult.dk