طباعة

Hvilken rådgivning skal jeg vælge?

images11Mange små og mellemstore virksomheder har af og til det problem, at ejerlederen står alenen med en række problemstillinger, som han vender og drejer for at finde ud af, hvad der er det bedste at gøre i den enkelte situation.

Banken kan hjælpe til med specielle problemkredse, de er eksperter i, advokaten og revisoren har ligeledes deres områder, men hvis det primært drejer sig om virksomhedsledelse, strategivalg og andre problemstillinger, der mere omhandler selve virksomhedens udvikling og måske endog overlevelse, så vil det i mange tilfælde være en god ide, at henvende sig til en ekstern virksomhedskonsulent, der selv skal have prøvet det at drive en virksomhed.

Men der er flere måder, hvorpå man kan få hjælp. Nedenfor er angivet et par alternativer:
1. Få etableret en professionel bestyrelse
2. Få etableret et advisory board
3. Få tilknyttet en mentor
4. Få startet en strategiproces med hjælp fra rådgiveren

Generelt kan man ikke sige hvad der er bedst, for det afhænger meget af den enkelte ejerleder. Imidlertid er der stor forskel på omkostningerne. En bestyrelse vil normalt koste omkring 50-100.000 kr. om året, et advisory board noget mindre, en mentor kan i visse tilfælde i en kortere periode tilknyttes gratis, medens en rådgiver er en mere variabel omkostning, hvor man i mange tilfælde kan få megen hjælp for 10-30.000 kr.

Mit forslag er altid at starte med en mentor eller rådgiver. I den proces der følger, opnår ejerlederen en viden omkring hvilken type hjælp der giver ham bedst værdi med hensyn til at udvikle virksomheden og/eller opnå bedre økonomiske resultater.

En mentor vil rådgive omkring mulige alternative løsninger, hvorefter ejerlederen selv tager beslutningen, en konsulent går typisk ind og gennemfører f.eks. en strategiproces i samarbejde med ejerlederen, der typisk giver en bedre indsigt i, hvilke muligheder virksomheden har for at udvikle sig yderligere og i de fleste tilfælde også konkrete aktiviteter.

Et advisory board er i princippet en række mentorer, der foreslår en række muligheder, medens en bestyrelse er mere bundet af en række lovmæssige krav til dens virke, hvilket kan få en del ejerledere til at fravælge den.

En uformel diskussion omkring hvad der er bedst for en given virksomhed, vil altid være en god start. Kontakt derfor 2R-Consult ApS, for en uformel diskussion om mulighederne for rådgivning i din virksomhed.

Du kan læse mere på www.2r-consult.dk

10. januar 2011/Aage Ramsgaard