طباعة

En strategiplan - Det kan altid betale sig!

Mange små og mellemstore virksomheder har aldrig prøvet at lave en strategiplan, primært med den begrundelse, at det ikke kan betale sig, for det tager for lang tid.skak

Det er ikke rigtigt, for uanset hvor mange resurser man bruger på at tænke lidt strategisk, så kan det altid betale sig. Det værste er slete ikke at tænke strategisk, for det viser sig, at de virksomheder, der afsætter tid til at undersøge de strategiske muligheder udvikler sig hurtigere og sundere.

Hvordan får man så taget fat på processen? Jeg vil fraråde, at ejerlederen selv forsøger at lave en strategiplan, uden at involvere en række af medarbejderne og/eller en ekstern konsulent, idet det i de fleste tilfælde vil resultere i, at der ikke komme nyt strategiske muligheder frem på bordet, og derfor ikke finder frem til de fremtidige muligheder, som der helt sandsynligvis vil være for virksomheden.

Det vigtigste i strategiplanen er processen og den endelig nedskrevne strategiplan.

I processen er det vigtigt, at man får analyseret, hvorfor virksomheden er kommet til det punkt, som den faktisk er, og få defineret hvilke tiltag, der har været succesfulde og hvilke, der har været uden effekt. Samtidig skal man have beskrevet udviklingen i produktprogrammet, så alle er klar over, hvilke produktgrupper, der har vist en større udvikling end de andre og helst med en beregning på, hvilke produktgrupper man tjener pengene på. Endelig er det vigtigt at få beskrevet, hvilke kundegrupper, man primært har som kunder. Enkeltkunder kan være interessante at kikke på, men det er mere vigtigt at få kunderne opdelt i segmenter, og så ses på segmenternes udvikling.

Der skal laves en række analyser for at finde de strategiske muligheder for virksomheden, men her vil jeg blot nævne én, nemlig en SWOT-analyse.

En SWOT-analyse der er udarbejdet af mindst 3 ledende medarbejdere giver et godt indblik i, hvor man skal sætte ind, både for at virksomheden kan vokse, men også for at undgå mulige ændringer i omverdenen, som ville kunne true virksomhedens eksistens.

Når alle muligheder er analyseret, udvælger man de muligheder, som man anser giver det største bidrag til virksomhedens resultat. Man kan selvfølgelig ikke implementere alle tiltag med det samme, så derfor skal man prioritere mulighederne, få den beskrevne i form af aktiviteter, sætte deadline på samt angive hvem der skal deltage i implementeringen og hvem der er ansvarlig.

Hele processen kræver grundig styring og løbende nedskrivning, af det man bliver enige om, og her vil 2R-Consult ApS meget gerne bidrage med sin ekspertise.

Kontakt os for en uformel diskussion om dine muligheder for at udvikle din virksomhed.

Læs mere på www.2r-consult.dk


12. januar 2011/Aage Ramsgaard